חדשות בית ספר רבין כפר תבור

המשך דבר המנהלת

בבית הספר "רבין" מעודדים את הילדים להיות חונכים, ללמד את עצמם ואת האחרים בכדי לחזק מיומנויות הובלה, תכנון ולמידה חקרנית, כל אלה במרחבים המאפשרים שלנו הן בבית הספר והן ברחבי כפר תבור הברוכה.

יוצאים ללמוד בחוץ, מקדמים בעיקר מיומנויות ועוסקים רבות במי שאני ומי הוא זה שלידי כי כולנו שונים וטוב שכך אבל כולנו שווים לקבל הזדמנויות להתקדם.

כל אלה בשיתוף מלא של ההורים, המועצה הנפלאה שתומכת בכולנו ובתוכניות תוספתיות המסייעות לקדם את המטרות והיעדים שאנו מציבים מידי שנה.